Програма підготовки особового складу воєнізованої охорони

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                Зареєстровано в Міністерстві
Наказ МНС України                                                                         юстиції України
10.03.2005  N 82                                                                               29 березня 2005 р.
( z0341-05 )                                                                                          за N 343/10623


ПРОГРАМА
підготовки особового складу воєнізованої охорони

1. Організаційно-методичні вказівки

1.1. Підготовка   особового   складу   воєнізованої   охорони
складається з початкового навчання осіб,  які прийняті на роботу в
загін  (команду,  групу),  і  подальшого вдосконалення їх знань та
практичних навичок протягом усього періоду роботи.
На заняття    з   особовим   складом   воєнізованої   охорони
відводиться 48 навчальних годин на рік - по 4 години на  місяць  у
робочий  час.  Для  початкового навчання осіб,  які приймаються на
роботу у воєнізовану охорону, відводиться 20 навчальних годин.

1.2. Підготовка особового складу воєнізованої охорони повинна
забезпечувати  виконання  основного завдання - здійснювати надійну
охорону об'єктів за будь-яких умов обстановки.

1.3. Основними методами навчання  зі  спеціальної  підготовки
вважати  практичні  заняття  (дії) із стислим поясненням керівника
занять;  вивчення  особовим  складом  показаного   прийому   (дії)
спочатку  за елементами (у сповільненому темпі),  а потім у цілому
(разом),  тренування з поступовим скороченням  часу  на  виконання
прийому (дії);  перевірку засвоєння особовим складом правильності,
чіткості  та  швидкості   виконання   вивченого   прийому   (дії),
тренування у виконанні нормативів, проведення заліків.
За окремими темами і питаннями  заняття  з  особовим  складом
проводяться   шляхом  бесід  у  складі  загону  (команди,  групи),
постановки питань і відповідей на них із наступним  доповненням  і
уточненням керівника занять.
Доцільно починати заняття  з  перевірки  (повторення)  раніше
вивченої   теми  і  після  цього  переходити  до  вивчення  нового
матеріалу.

1.4. Під  час  проведення  занять  з  вивчення   матеріальної
частини зброї необхідно, щоб ті, що навчаються, зрозуміли і твердо
засвоїли заходи безпеки та правила  користування  зброєю,  порядок
зберігання та вміння її застосовувати в різних умовах.
Правила користування  зброєю,  заряджання  і  розряджання  її
вивчаються, крім планових занять, ще під час практичної підготовки
та несення служби у вартах.
Для кращого   засвоєння   матеріалу   на  заняттях  необхідно
застосовувати навчальне приладдя,  навчальну зброю та інші  наочні
посібники.
З метою підвищення підготовки особового  складу  воєнізованої
охорони  не  менш  як  два  рази  на  півріччя  організовуються  і
проводяться  практичні  стрільби  зі  штатної  зброї.  При   цьому
начальники  загонів  (команд,  груп)  та  їх  заступники  стрільбу
починають першими.
Начальницький склад,  крім стрільби з карабіна,  відпрацьовує
першу вправу контрольних стрільб з пістолета (револьвера).
Для керівництва    практичними    стрільбами    призначається
начальницький склад ГУ (У) МНС  України  в  регіоні,  регіональних
(територіальних) рятувальних загонах (далі - управління,  загони),
об'єкта.

1.5. Спеціальну  підготовку   особового   складу   з   питань
організації  вартової  служби  необхідно  проводити так,  щоб вона
забезпечувала  набуття  особовим  складом   воєнізованої   охорони
необхідних   теоретичних  знань  та  практичних  навичок  під  час
самостійних дій вартового на посту і в складі варти,  вироблення у
нього пильності під час несення служби.
Дії чатового  (варти)  під  час  охорони  й   оборони   поста
(об'єкта)  відпрацьовуються  практично  на спеціально обладнаних з
цією   метою   місцях   з   обов'язковим   застосуванням   засобів
сигналізації,   зв'язку  і  пожежогасіння;  теоретична  підготовка
проводиться у спеціально обладнаних класах. Під час організації та
проведення   практичних   занять   головна  увага  звертається  на
особливості   об'єктів,   що   охороняються,   згідно   з    якими
відпрацьовуються  дії  чатового  під  час нападу на пост,  вартове
приміщення, а також дія варти під час нападу на об'єкт.
Технічні засоби  охорони  і сигналізації вивчаються тільки на
тих об'єктах,  де вони  встановлені,  в  обсязі,  необхідному  для
чатового та інших посадових осіб варти.

1.6. Заняття   з   вивчення   засобів   зв'язку   проводяться
безпосередньо  з використанням матеріальної частини зв'язку,  що є
на об'єкті.

1.7. Заняття  з вивчення порядку дій чатового під час гасіння
пожежі  і  застосування  засобів  пожежогасіння   проводяться   із
застосуванням  також  інструменту  та інвентарю,  які містяться на
об'єкті, що охороняється.

1.8. Стройова  підготовка   особового   складу   воєнізованої
охорони  складається  з  індивідуальної  підготовки,  яка підвищує
стройовий вишкіл,  уміння виконувати стройові прийоми зі зброєю та
підтримує зовнішній вигляд.
Періодично, не менше  ніж  один  раз  на  квартал,  проводити
стройові   огляди   загонів   (команд,  груп)  з  метою  перевірки
зовнішнього вигляду та підтягнутості особового складу воєнізованої
охорони.

1.9. Заняття   з   медичної  підготовки  повинні  проводитися
лікарем (фельдшером) управління,  загону.  На цих заняттях методом
бесіди  вивчаються  правила  особистої  гігієни і культури під час
перебування у вартових приміщеннях та інших  місцях,  заходи  щодо
попередження  захворювань.  Методом  практичного показу з особовим
складом вивчаються прийоми надання первинної медичної  допомоги  в
разі  поранень,  опіків,  уражень  електричним  струмом  та  інших
нещасних випадків.

1.10. Заняття  зі  спеціальної  підготовки  вожатих  вартових
собак  проводяться  з  метою  удосконалення  їх знань і практичних
навичок, отриманих під час початкової підготовки. Вони проводяться
начальниками    команди    службового   собаківництва,   а   також
ветеринарними лікарями (фельдшерами), які обслуговують собак цього
об'єкта.    Основні    прийоми,   пов'язані   з   оглядом   собак,
відпрацьовуються практично на собаках.  Заняття з  дресирування  і
тренування вартових собак залежно від місцевих умов проводяться на
навчальних   постах   або   блокпостах,   обладнаних    необхідним
інвентарем.  Кожне  заняття  повторюється  стільки разів,  скільки
потрібно  для  відпрацювання  у  вожатих  практичних   навичок   у
дресируванні і тренуванні собак,  а також для набуття ними умовних
рефлексів.

1.11. Заняття з вивчення зброї масового ураження  та  засобів
захисту  від неї проводяться шляхом бесід з використанням плакатів
і  схем,  а  також  на  практичних   заняттях   із   застосуванням
індивідуальних   засобів.  Особлива  увага  приділяється  вивченню
засобів і способів захисту від впливу зброї  масового  ураження  з
використанням  індивідуальних  засобів  захисту  під  час  несення
служби.

1.12. Гуманітарна підготовка,  суспільно-політичне та правове
інформування   особового   складу   воєнізованої   охорони,   його
психологічне тестування проводяться під час занять зі  спеціальної
підготовки.
Планування та     організація     гуманітарної     підготовки
здійснюються  згідно  з  тематикою  для  працівників  Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій по одній годині на місяць.

1.13. Початкове навчання  осіб,  які  прийняті  на  роботу  у
воєнізовану охорону,  своєю метою має засвоїти основні вимоги щодо
організації вартової служби;  матеріальну  частину  зброї;  заходи
безпеки  під  час  користування зброєю та порядок її застосування;
навчити особовий склад,  прийнятий на роботу,  порядку допуску  на
об'єкт.
Початкове навчання повинно закінчуватися підсумковим заняттям
(заліком) зі  знання  основних  вимог  Положення  про  воєнізовану
охорону   об'єктів  Міністерства  України  з  питань  надзвичайних
ситуацій ( z0341-05 ),  Інструкції з організації та несення служби
воєнізованою  охороною  на  об'єктах Міністерства України з питань
надзвичайних  ситуацій  (   z0342-05   );   матеріальної   частини
закріпленої зброї;  заходів безпеки під час користування зброєю та
порядку  її  застосування;  практичним  виконанням  першої  вправи
навчальних  стрільб  із  карабіна  та  виданням  наказу  командира
військової частини (начальника об'єкта).

1.14. Підготовка начальників  загонів  (команд,  груп)  і  їх
заступників  проводиться  на щорічних дводенних зборах на одному з
об'єктів за планами і тематикою у масштабі Міністерства України  з
питань  надзвичайних  ситуацій.  Основою таких зборів повинно бути
проведення   інструкторсько-методичних   занять   зі   спеціальної
підготовки,  служби  охорони,  вогневої підготовки,  а також обмін
досвідом виховної роботи з особовим  складом  та  вирішення  інших
питань,  пов'язаних з організацією охорони об'єктів. Витрати на ці
збори відносяться на рахунок  коштів,  що  виділяються  на  бойову
підготовку.
У ході проведення занять за  Програмою  підготовки  особового
складу воєнізованої охорони звертають увагу на порушення,  що мали
місце під час несення служби,  і вживають заходів щодо недопущення
подібних порушень надалі.

1.15. Розклад  занять  з  особовим  складом  загону (команди,
групи) воєнізованої охорони складається на кожний місяць за  таким
зразком.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир  1-го регіонального
рятувального загону
"____" ________ 200___ року

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
з особовим складом загону (команди, групи)
воєнізованої охорони на __________ 200__ року
(місяць)

------------------------------------------------------------------
|Дата |Години| Номери|Найменування|   Хто   |  Місце   | Відмітка|
|     |      | команд| предметів, |проводить|проведення|   про   |
|     |      | (груп)| теми занять| заняття | заняття  |виконання|
|-----+------+-------+------------+---------+----------+---------|
|     |      |       |            |         |          |         |
------------------------------------------------------------------

Начальник загону (команди, групи)                          Підпис
"_____" _________ 200__ року

--------------------------------------------------------------
| N  |       Предмети навчання                   | Кількість |
|з/п |                                           |   годин   |
|----+-------------------------------------------+-----------|
| 1  | Гуманітарна підготовка                    |      12   |
| 2  | Спеціальна підготовка:                    |           |
|    | особового складу                          |      13   |
|    | вожатих вартових собак,                   |           |
|    | з них:                                    |           |
|    |    на вивчення організації охорони        |      2    |
|    |    на підготовку собак до несення служби  |      11   |
| 3  | Засоби зв'язку і сигналізації             |      3    |
| 4  | Правила пожежної безпеки                  |      4    |
| 5  | Вогнева підготовка                        |      10   |
| 6  | Стройова підготовка                       |      2    |
| 7  | Медична підготовка                        |      2    |
| 8  | Зброя масового ураження і захист від неї  |      2    |
|    |Усього                                     |     48    |
--------------------------------------------------------------

2.1. Гуманітарна підготовка проводиться  за  окремим  планом.
Проведення  занять  організовує  начальник відділу (відділення) по
роботі з персоналом управління, загону (об'єкта).

2.2. Спеціальна підготовка з питань вартової служби

Мета навчання:  удосконалити підготовку  особового  складу  з
виконання обов'язків під час несення служби з охорони об'єктів.

Перелік
тем і приблизний розрахунок годин

------------------------------------------------------------------
|N  |                                   |      Кількість годин   |
|з/п|          Найменування тем         |------------------------|
|   |                                   |    для    | для вожатих|
|   |                                   | стрільців |   вартових |
|   |                                   |           |    собак   |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|   | Основи   організації      охорони |           |            |
|1  | об'єктів.      Технічні    засоби |     2     |      2     |
|   | охорони і сигналізації            |           |            |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|2  | Зберігання  зброї та боєприпасів. |           |            |
|   | Внутрішній  порядок  у  вартовому |     1     |      -     |
|   | приміщенні                        |           |            |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|3  | Змінний  жетон чатового,  числова |           |            |
|   | перепустка,      правила       їх |     1     |      -     |
|   | використання                      |           |            |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|4  | Розвід, зміна варт і чатових      |     1     |      -     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|5  | Дії   варти  в  разі  нападу   на |           |            |
|   | об'єкти,  що  охороняються,   під |     1     |      -     |
|   | час стихійного лиха та пожежі,  а |           |            |
|   | також    у    разі   тривоги    в |           |            |
|   | управлінні, загоні                |           |            |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|6  | Застосування  зброї  чатовими   і |           |            |
|   | особовим складом варти            |     1     |      -     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|7  | Допуск  до  вартового приміщення. |           |            |
|   | Перевірка варти                   |     1     |      -     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|8  | Обов'язки посадових осіб варти    |     4     |      1     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|9  | Охорона  об'єктів з використанням |           |            |
|   | вартових   собак.  Обладнання   і |     -     |      1     |
|   | облаштування   постів    вартових |           |            |
|   | собак                             |           |            |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|10 | Порядок  розміщення  й  утримання |           |            |
|   | вартових собак                    |     -     |      1     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|11 | Ветеринарна підготовка            |     -     |      2     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|12 | Тренування вартових собак         |     -     |      5     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|13 | Заходи  безпеки під  час  несення |           |            |
|   | служби                            |     1     |      1     |
|---+-----------------------------------+-----------+------------|
|   | Усього                            |     13    |      13    |
------------------------------------------------------------------

Тема 1.  Основи організації охорони об'єктів. Технічні засоби
охорони і сигналізації.
Характеристика об'єкта,  порядок  організації  його  охорони.
Склад варти,  кількість постів,  їх обладнання та маршрути руху до
них.  Порядок приймання і здавання вартового приміщення та постів.
Наявність технічних засобів охорони і сигналізації, порядок їх дії
та   облік   роботи.  Дії  начальника  варти  й  чатових  під  час
надходження сигналу технічних засобів охорони.  Обладнання  постів
засобами сигналізації та зв'язку і порядок їх використання.

Тема 2. Зберігання зброї та боєприпасів. Внутрішній порядок у
вартовому приміщенні.
Вартова форма  одягу.  Постова форма одягу.  Озброєння варти.
Зберігання зброї та боєприпасів.  Порядок видачі (здавання)  зброї
та боєприпасів. Заряджання і розряджання зброї. Внутрішній порядок
у  вартах.  Порядок   приймання   їжі.   Організація   відпочинку.
Документація варти.

Тема 3.  Змінний жетон чатового, числова перепустка і правила
їх використання.
Змінний жетон   чатового,   порядок   видачі   і  повернення,
зберігання.
Числова перепустка,  її  призначення  і правила використання.
Практичне тренування з використання числової перепустки.

Тема 4. Розвід, зміна варт і чатових.
Місце і  порядок розводу.  Зміна варт.  Обов'язки начальників
варт і їх помічників  під  час  приймання  зброї,  боєприпасів  та
майна. Порядок зміни чатових.

Тема 5.  Дії варти в разі нападу на об'єкти, що охороняються,
під час стихійного лиха та  пожежі,  а  також  у  разі  тривоги  в
управлінні, загоні.
Порядок оголошення тривоги.  Дії  варти  під  час  оголошення
тривоги.  Дії  особового  складу  в  разі  нападу  на об'єкти,  що
охороняються,  під час стихійного лиха та  пожежі.  Дії  резервних
груп відповідно до бойового розрахунку.

Тема 6. Застосування зброї чатовими й особовим складом варти.
Випадки застосування зброї.  Дії чатового в  разі  наближення
порушника до поста.  Дії чатового в умовах слабкої видимості.  Дії
чатового і  складу  варти  в  разі  нападу  на  пост,  на  вартове
приміщення або на об'єкт.

Тема 7.  Допуск  до  вартового  приміщення.  Перевірка варти.
Порядок допуску до вартового  приміщення  осіб,  які  прибули  для
перевірки   варти.   Порядок  перевірки  варти  і  несення  служби
чатовими.

Тема 8. Обов'язки посадових осіб варти.
Обов'язки начальника  варти.  Обов'язки  помічника начальника
варти.  Обов'язки помічника начальника варти  зі  служби  вартових
собак.  Обов'язки  чатового.  Недоторканність  чатового.  Особливі
обов'язки чатових.  Обов'язки контролера на контрольно-пропускному
пункті об'єкта. Обов'язки вожатого вартових собак.

Тема 9.  Охорона  об'єктів  з  використанням  вартових собак.
Обладнання і облаштування постів вартових собак.
Призначення вартових  собак.  Організація  охорони об'єктів з
використанням вартових собак.  Види постів  вартових  собак. Вибір
місця   для   постів  залежно  від  розташування  постів  чатових.
Влаштування,  обладнання і маскування рухомих і  нерухомих  постів
вартових собак.

Тема 10. Порядок розміщення й утримання вартових собак.
Спеціальні будівлі для утримання та їх обладнання.  Порядок і
правила   розміщення   собак   у   стаціонарних   умовах.  Порядок
обслуговування собак.  Годівля і  напування  собак.  Інвентар  для
догляду за собаками.
Ранковий огляд і прогулянка собак, чищення і догляд за шерстю
собак.

Тема 11. Ветеринарна підготовка.
Загальні ознаки хворих собак і основні  профілактичні  заходи
проти  їх  захворювання.  Заразні  захворювання собак.  Лікування.
Ветеринарний огляд,  його значення  і  техніка  проведення.  Огляд
хворого  собаки,  надання  йому ветеринарної допомоги та догляд за
ним.

Тема 12. Тренування вартових собак.
Підтримання у  собак  злостивості,  сміливості  й недовіри до
сторонніх осіб. Закріплення у собак навичок відмови від підбирання
корму із землі на посту. Тренування собак у роботі на постах удень
і вночі.  Перевірка несення служби вартовими  собаками  за  різних
умов обстановки.

Тема 13. Заходи безпеки під час несення служби.
Мета навчання:  навчити особовий склад дотримуватися  заходів
безпеки під час заряджання й розряджання зброї,  несення служби на
посту та під час дій у різних умовах обстановки.

2.3. Засоби зв'язку і сигналізації

Тема 1. Обладнання об'єктів засобами зв'язку і сигналізації.
Правила користування  засобами сигналізації.  Загальна будова
технічних  засобів  сигналізації,   принцип   їх   дії.   Польовий
телефонний  апарат.  Призначення,  тактико-технічні дані і будова.
Включення апарата в однопровідну  та  двопровідну  лінії.  Правила
ведення  телефонних  переговорів.  Передача  по  телефону команд і
сигналів.

2.4. Правила пожежної безпеки
Мета навчання:  навчити  особовий  склад  володінню  засобами
пожежогасіння та здійсненню контролю за виконанням  протипожежного
режиму на об'єкті, що охороняється.

Перелік
тем і приблизний розрахунок годин

----------------------------------------------------------
| N |           Найменування теми            | Кількість |
|з/п|                                        |   годин   |
|---+----------------------------------------+-----------|
| 1 |Протипожежний режим на об'єкті й вимоги |     1     |
|   |щодо його дотримання                    |           |
|---+----------------------------------------+-----------|
| 2 |Засоби пожежогасіння                    |     1     |
|---+----------------------------------------+-----------|
| 3 |Правила гасіння пожежі                  |     1     |
|---+----------------------------------------+-----------|
| 4 |Хімічні    та    вуглекислотні    ручні |     1     |
|   |вогнегасники                            |           |
|---+----------------------------------------+-----------|
|   |Усього                                  |     4     |
----------------------------------------------------------

Тема 1.  Протипожежний режим на об'єкті й  вимоги  щодо  його
дотримання.
Протипожежний режим,  установлений на об'єкті  й  на  окремих
його  ділянках.  Вимоги  наказів,  інструкцій  і розпоряджень,  що
визначають  цей  режим.  Обов'язки  осіб  варти,  контролерів   на
контрольно-пропускному     пункті   об'єкта та інших осіб добового
наряду щодо заходів пожежної безпеки.

Тема 2. Засоби пожежогасіння.
Загальна будова    засобів   пожежогасіння   і   правила   їх
застосування.  Ручний пожежний інвентар та інструменти, правила їх
застосування.  Інструменти і приладдя для різання електропроводів.

Тема 3. Правила гасіння пожежі.
Пожежний зв'язок і сигналізація.  Дії варти і  осіб  добового
наряду  за  сигналом  пожежної  тривоги.  Правила  гасіння  пожежі
залежно від її характеру і  властивостей  матеріалів,  що  горять.
Засоби рятування людей, тварин і майна з будівлі, що горить.

Тема 4. Хімічні та вуглекислотні ручні вогнегасники.
Призначення, будова і принцип дії.  Порядок приведення в  дію
вогнегасників  і  правила роботи з ним.  Догляд за вогнегасниками,
правила заряджання і перезаряджання.

2.5. Вогнева підготовка
Мета навчання:  набуття особовим складом воєнізованої охорони
твердих навичок ведення влучного вогню по цілях  за  різних  умов.
Навчити  його  правилам  користування  зброєю  і  зберігання її та
боєприпасів.

Перелік
тем і приблизний розрахунок годин

------------------------------------------------------------------
| N  |               Найменування теми               | Кількість |
|з/п |                                               |   годин   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 1  |Матеріальна частина карабіна (штатної зброї)   |     2     |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 2  |Прийоми і правила стрільби з карабіна (штатної |     6     |
|    |зброї). Заходи безпеки під час використання    |           |
|    |зброї. Практична стрільба бойовим патроном     |           |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 3  |Стислі відомості з основ стрільби              |     1     |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 4  |Спостереження і визначення відстані            |     1     |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
|    |Усього                                         |    10     |
------------------------------------------------------------------

Тема 1. Матеріальна частина карабіна (штатної зброї).
Призначення і   бойові   властивості.  Будова  і  призначення
основних частин.  Порядок розбирання,  збирання і чищення. Порядок
огляду.  Підготовка  зброї  до стрільби.  Зберігання зброї під час
несення вартової служби.

Тема 2.  Прийоми  і  правила  стрільби  з  карабіна  (штатної
зброї).  Заходи  безпеки  під  час  використання зброї.  Практична
стрільба бойовим патроном.
Підготовка до стрільби лежачи з упору і з руки. Прицілювання,
здійснення і  припинення  стрільби.  Прийоми  стрільби  лежачи  за
укриттям (з коліна, стоячи).

Примітка. Тема  2 відпрацьовується двічі в першому та другому
півріччях на чотирьох заняттях по 1,5 години кожне.

Тема 3. Стислі відомості з основ стрільби.
Явище пострілу.  Початкова  швидкість  кулі  й віддача зброї.
Вплив умов стрільби на політ кулі.

Тема 4. Спостереження і визначення відстані.
Визначення відстані за відрізками місцевості в межах до 400 м
оком.  Визначення  величини  пари  кроків.  Вимірювання   відстані
кроками.

2.6. Стройова підготовка.
Мета навчання:   здійснювати   первинну   одиночну   стройову
підготовку зі зброєю.

Перелік
тем і приблизний розрахунок годин

------------------------------------------------------------------
|N з/п|               Найменування теми               |Кількість |
|     |                                               |  годин   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12  |Стройові прийоми і рух зі зброєю               |    1     |
| 2   |Стройова підготовка у складі загону (команди,  |    1     |
|     |групи) зі зброєю                               |          |
|     |Усього                                         |    2     |
------------------------------------------------------------------

Тема 1. Стройові прийоми і рух зі зброєю.
Стройове положення зі зброєю за командою "Струнко".  Повороти
на місці зі зброєю.  Виконання прийомів зі зброєю на місці та  під
час руху. Вихід зі строю.

Тема 2.  Стройова підготовка у складі загону (команди, групи)
зі зброєю.  Шикування в розгорнутий  і  похідний  стрій.  Віддання
почесті у строю на місці та під час руху зі зброєю.

2.7. Медична підготовка - 2 години.
Мета навчання:  удосконалити  практичні   навички   особового
складу   дотримуватися  правил  особистої  гігієни,  попереджувати
заразні захворювання і надавати допомогу в разі поранень,  уражень
електричним   струмом  та  матеріальної  частини  зброї  і  правил
користування нею.  Перевірку повинні проводити особисто начальники
загонів (команд, груп) або їх заступники.

Розрахунок навчальних годин за темами

------------------------------------------------------------------
| N  |               Найменування тем                | Кількість |
|з/п |                                               |   годин   |
|----+-----------------------------------------------+-----------|
| 1  |Положення про воєнізовану охорону об'єктів     |           |
|    |Міністерства України з питань надзвичайних     |           |
|    |ситуацій. Права й обов'язки особового складу   |           |
|    |воєнізованої охорони                           |    3      |
| 2  |Організація і несення служби воєнізованою      |           |
|    |охороною                                       |    3      |
| 3  |Обладнання постів і постова сигналізація.      |           |
|    |Пропускний режим на об'єкті                    |    3      |
| 4  |Правила пожежної безпеки                       |    2      |
| 5  |Матеріальна частина карабіна                   |    2      |
| 6  |Прийоми і правила стрільби з карабіна          |           |
|    |(штатної зброї) по нерухомих цілях             |    4      |
| 7  |Стройова підготовка                            |    1      |
| 8  |Перевірні заняття (заліки)                     |    2      |
|    |Усього                                         |    20     |
------------------------------------------------------------------

Тема 1.    Положення   про   воєнізовану   охорону   об'єктів
Міністерства України   з   питань    надзвичайних    ситуацій
( z0341-05  ).  Права  й  обов'язки  особового складу воєнізованої
охорони.
Загальні положення.  Порядок  проходження  служби.  Права   й
обов'язки особового складу воєнізованої охорони.  Норми речового і
грошового забезпечення.

Тема 2. Організація і несення служби воєнізованою охороною.
Основи організації охорони об'єкта. Технічні засоби охорони і
сигналізації. Обов'язки осіб добового наряду. Розвід, зміна варт і
чатових. Застосування зброї чатовими і складом варт.

Тема 3.  Обладнання постів і постова сигналізація. Пропускний
режим на об'єкті.
Будова найпростіших    засобів    сигналізації   та   правила
користування   ними.   Телефонний   апарат   і   правила   ведення
переговорів. Сигнали взаємодії між начальником варти та чатовим із
засобів  зв'язку,  визначені  інструкцією   та   табелем   постів.
Організація пропускного режиму на об'єкті.

Тема 4. Правила пожежної безпеки.
Протипожежний режим  на  об'єкті,  що  охороняється.  Основні
правила пожежної безпеки. Обов'язки посадових осіб варти. Загальна
будова засобів пожежогасіння і правила  користування  ними.  Ручні
хімічні   вогнегасники.   Ручний   пожежний   інструмент   і  його
застосування.

Тема 5. Матеріальна частина карабіна (штатної зброї).
Загальна будова  і  робота  частин і механізмів.  Розбирання,
збирання і чищення. Огляд і підготовка до стрільби.

Тема 6.  Прийоми і правила стрільби з карабіна  по  нерухомих
цілях.  Практичне  виконання  першої  вправи  навчальних  стрільб.
Заходи безпеки під час використання зброї.

Тема 7. Стройова підготовка.
Зовнішній вигляд  службовця  воєнізованої  охорони.  Стройове
положення зі  зброєю.  Повороти  на  місці.  Стройові  прийоми  зі
зброєю.

Командувач сил МНС України -
директор Департаменту сил
генерал-лейтенант                                    Г.Б.Марченко
Публiкацiї документа:
________________________________________
Офіційний вісник України вiд 15.04.2005 - 2005 р., № 13, стор. 508, стаття 690, код акту 31954/2005

Вопросы по трудоустройству по тел.(063) 172 73 98

Наши контакты: Украина, 83017, город Донецк; тел. (095) 630 35 55; факс (062) 385 88 38; e-mail: nkvd.dn.ua@gmail.com