Наказ МВС України № 131 від 12.03.12

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України23.05.2005 N 277

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2005 р.
за N 623/10903
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 131 від 12.03.2012 )
Про затвердження Положення про сторожову охорону об'єктів Збройних Сил України та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною на об'єктах Збройних Сил України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 195 "Про впорядкування охорони об'єктів Збройних Сил" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Положення про сторожову охорону об'єктів Збройних Сил України, що додається;
Інструкцію з організації та несення служби сторожовою охороною на об'єктах Збройних Сил України, що додається.
2. Заступникам Міністра оборони України, командувачам видів Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України організацію охорони об'єктів Збройних Сил України, яка здійснюється підрозділами сторожової охорони, привести в сувору відповідність до вимог Положення про сторожову охорону об'єктів Збройних Сил України та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною на об'єктах Збройних Сил України.
3. Наказ Міністра оборони України від 27 грудня 1993 року N 303 "Про введення в дію Положення про сторожову охорону об'єктів Збройних Сил України та Інструкції щодо організації та несення служби сторожовою охороною" скасувати.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
5. Наказ розіслати до окремої військової частини.Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
23.05.2005 N 277
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2005 р.
за N 623/10903
ПОЛОЖЕННЯ
про сторожову охорону об'єктів Збройних Сил України
1. Загальні положення
1.1. Сторожова охорона об'єктів Збройних Сил України (далі - сторожова охорона) створюється для охорони баз (складів) ремонтних підприємств та інших об'єктів, які не є особливо важливими та режимними (далі - об'єкти) та не охороняються підрозділами воєнізованої охорони.
1.2. Сторожова охорона утримується згідно з штатним розписом сторожової охорони військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України та згідно з кошторисом Міністерства оборони України за відповідними бюджетними програмами і в межах затверджених (виділених) фондів на виплату заробітної плати. Чисельність сторожової охорони враховується в установленому порядку в загальній штатній чисельності працівників Збройних Сил України.
1.3. Загальна чисельність сторожової охорони для кожного виду Збройних Сил України і військових частин, підпорядкованих структурним підрозділам центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, установлюється Міністром оборони України.
1.4. Під час підготовки проекту штату підрозділів сторожової охорони береться до уваги те, що чисельність сторожової охорони для кожного об'єкта, що охороняється, визначається, виходячи з таких розрахунків:
сторож - 4,6 штатної одиниці на один цілодобовий пост (при 7-годинному робочому дні);
решта працівників - залежно від загальної чисельності сторожів, що виділяються для охорони об'єктів.
Розрахунок потреб у сторожах для постів з тривалістю охорони менше доби здійснюється шляхом приведення цих постів за часом охорони до цілодобового поста (наприклад, пост, який охороняється 15 годин на добу, становить 15:24 = 0,6 цілодобового поста і на його охорону потрібно 4,6 х 0,6 = 2,8 штатної одиниці /три штатні одиниці/).
1.5. Працівники сторожової охорони залежно від посад, які вони обіймають, розподіляються на начальницький і рядовий склад.
До начальницького складу належать:
начальник охорони;
начальник групи;
начальник команди службового собаківництва;
інструктор службового собаківництва;
начальник бюро перепусток.
До рядового складу належать:
сторож;
вожатий службових собак;
черговий бюро перепусток;
кухар.
1.6. Працівники сторожової охорони є працівниками Збройних Сил України, на яких поширюється законодавство України про працю та державне соціальне страхування.
Тривалість робочого часу та часу відпочинку працівників сторожової охорони встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Для забезпечення охорони об'єктів створюються команди сторожової охорони, які утримуються згідно з штатними розписами. Зі складу команд сторожової охорони для несення служби з охорони об'єктів наряджаються сторожові групи. Створення команд сторожової охорони, а також включення окремих посад сторожової охорони в штати військових частин, установ і військово-навчальних закладів Міністерства оборони України проводяться за наявності ліміту чисельності сторожової охорони. Команди сторожової охорони входять до складу військових частин (об'єктів) та іменуються за умовним найменуванням військової частини (об'єкта, що охороняється), наприклад, команда сторожової охорони військової частини А1358.
1.8. Склад команди сторожової охорони встановлюється відповідно до типового розрахунку (наводяться можливі варіанти):

Найменування посад    Кількість посад 
А                               Б                   В         Г         Ґ         Д         Е         Є

Начальник охорони      -                    1         1         1         1         1         1         1

Начальник групи          1                 1 - 2       3         4         4         4         4         4

Сторож                    5 - 7              10 - 12 15 - 19 20 - 25 26 - 34 35 - 50 51 - 66 67 - 95

Усього                     6 - 8               12 - 15 19 - 23 25 - 30 31 - 39 40 - 55 56 - 71 72 - 100 

У командах сторожової охорони можуть утримуватись службові собаки (якщо це передбачено штатом). У таких командах за рахунок посад сторожів дозволяється утримувати інструктора службового собаківництва за наявності в команді 15 і більше службових собак і вожатих службових собак із розрахунку один на п'ять службових собак. Утримання службових собак та обладнання постів для несення ними служби здійснювати відповідно до Методичних рекомендацій Генерального штабу Збройних Сил України.
У командах сторожової охорони, утримуваних на об'єктах, обладнаних технічними засобами охорони і пожежною сигналізацією, дозволяється за рахунок посад сторожів утримувати групу з експлуатації та ремонту вказаних засобів.
У командах сторожової охорони, за необхідності і в межах виділеного ліміту чисельності сторожової охорони, дозволяється утримувати посади начальника бюро перепусток (чергового бюро перепусток) і контролерів на контрольно-пропускному пункті.
1.9. Працівники сторожової охорони забезпечуються формою одягу за встановленими нормами через постачальні органи Міністерства оборони України за рахунок коштів, виділених на утримання сторожової охорони. Носіння спеціальної форми одягу сторожами під час виконання службових обов'язків обов'язкове.
1.10. Відповідальність за організацію і несення служби сторожовою охороною, а також обладнання постів та об'єктів, що охороняються, технічними засобами охорони та пожежною сигналізацією, матеріальне, технічне та морально-психологічне забезпечення підрозділів сторожової охорони, матеріальне і ветеринарне забезпечення вартових собак покладається на командирів військових частин (начальників об'єктів).
1.11. Для підвищення службової кваліфікації з працівниками сторожової охорони проводяться заняття зі спеціальної підготовки, порядку несення служби та заняття із заходів безпеки під час виконання службових обов'язків - чотири години на місяць у робочий час згідно з тематичним розрахунком годин з предметів навчання на навчальний рік, затвердженим командиром військової частини (начальником об'єкта).
2. Комплектування підрозділів сторожової охорони
2.1. До сторожової охорони приймаються громадяни України, не молодші 18-річного віку, які не були засуджені за вчинення злочину та здатні за своїми діловими і моральними якостями та станом здоров'я до несення служби, спроможні виконувати обов'язки, що випливають з умов та особливостей несення служби на об'єкті, що охороняється.
2.2. Приймання громадян до складу підрозділів сторожової охорони здійснюється згідно з вимогами Кодексу законів про працю України та оформлюється наказом командира військової частини (начальника об'єкта). На працівників підрозділів сторожової охорони заводяться облікові справи. Прийняті на службу працівники сторожової охорони повинні пройти спеціальне навчання з питань охорони праці.
2.3. Під час приймання на роботу до сторожової охорони громадянином подаються такі документи:
письмова заява;
паспорт;
трудова книжка;
довідка про стан здоров'я;
довідки щодо перебування на обліку в наркологічному диспансері й у психіатра за місцем проживання;
довідка від органів Міністерства внутрішніх справ України про непритягнення до кримінальної відповідальності.
3. Обов'язки працівників сторожової охорони
3.1. Начальник команди сторожової охорони відповідає за: організацію та несення служби працівників команди сторожової охорони; планування підготовки працівників та їх спеціальну підготовку, морально-психологічний стан та трудову дисципліну; виконання заходів безпеки під час несення служби; облік і стан зберігання майна команди. Він підпорядкований безпосередньо командиру військової частини (начальнику об'єкта) і є прямим начальником усіх працівників команди сторожової охорони.
Начальник команди сторожової охорони зобов'язаний:
організовувати охорону об'єкта згідно з рішенням командира військової частини (начальника об'єкта) щодо охорони об'єктів військової частини (об'єкта) та Інструкцією з організації та несення служби сторожовою охороною на об'єктах Збройних Сил України, що затверджується цим наказом Міністра оборони України;
здійснювати керівництво працівниками команди сторожової охорони: стежити за точним виконанням працівниками вимог табеля постів та інструкцій з питань організації і здійснення охорони та пропускного режиму;
організовувати та постійно здійснювати контроль за несенням служби працівниками сторожової охорони і не менш як три рази на тиждень (з них один раз уночі) без попередження перевіряти несення служби працівників сторожової охорони;
організовувати і проводити заняття із спеціальної підготовки з працівниками команди;
знати ділові та морально-психологічні якості всіх працівників команди. Разом з кадровим органом і фахівцями з гуманітарних питань військової частини (об'єкта) забезпечувати якісний підбір працівників до команди сторожової охорони та вносити пропозиції стосовно їх просування по службі або звільнення. Подавати командиру військової частини (начальнику об'єкта) дані для заохочення, накладення стягнень на підлеглих;
разом з командиром військової частини (начальником об'єкта) виявляти постійну турботу про поліпшення морально-психологічного клімату і дисципліни серед працівників, створювати умови для роботи та несення служби підпорядкованими працівниками;
організовувати щотижневе інформування працівників команди про державну політику у сфері розбудови Збройних Сил України та загальнополітичні новини в державі й за кордоном. Проводити роз'яснення працівникам сторожової охорони щодо відповідальності за порушення правил несення сторожової охорони;
готувати та подавати на розгляд командира військової частини (начальника об'єкта) пропозиції щодо вдосконалення охорони об'єкта, застосування технічних засобів охорони і пожежної сигналізації, поліпшення пропускного режиму та з інших питань життєдіяльності сторожової охорони;
не менше одного разу на місяць проводити перевірку наявності майна та звіряти з відповідними службами військової частини (об'єкта), стежити за справністю технічних засобів охорони і пожежної сигналізації, а також правильністю їх експлуатації;
на підставі плану охорони та оборони об'єкта складати і подавати на затвердження командиру військової частини (начальнику об'єкта) щомісячні графіки несення служби працівниками та іншу службову документацію щодо організації служби і виконання поставлених завдань командою сторожової охорони;
щомісяця проводити підбиття підсумків несення служби працівниками команди. Узагальнювати та пропагувати досвід кращих працівників сторожової охорони щодо несення сторожової служби, забезпечити його наочне висвітлення у сторожових приміщеннях;
розробляти тематичний розрахунок годин з предметів навчання на навчальний рік та особисто проводити заняття зі спеціальної підготовки з працівниками, вести журнал обліку занять;
постійно контролювати наявність працівників команди та вести їх облік.
3.2. Посадові обов'язки інших службових осіб сторожової охорони повинні бути розроблені та доповнені начальником команди з урахуванням завдань та особливостей несення служби підрозділами сторожової охорони і затверджені наказом командира військової частини (начальника об'єкта).
3.3. На об'єктах, що охороняються, де не утримуються штатні пожежні команди, на працівників сторожової охорони рішенням начальника об'єкта, що охороняється, можуть покладатися обов'язки щодо протипожежної профілактики і прийняття первинних заходів пожежогасіння.Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник С.О.Кириченко

Вопросы по трудоустройству по тел.(063) 172 73 98

Наши контакты: Украина, 83017, город Донецк; тел. (095) 630 35 55; факс (062) 385 88 38; e-mail: nkvd.dn.ua@gmail.com