Наказ МВС України № 950 від 04.10.13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.10.2013                                                                   м. Київ                                                         N 950


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за N 1829/24361
Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), підпунктів 25 (Положення N 383/2011), 26 пункту 4 (Положення N 383/2011), пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України (Положення N 383/2011), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, пунктів 2 (Постанова N 1363), 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб (Постанова N 1363), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363, з метою дотримання законності при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України, що додається.

1.2. Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з контролю за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження органами внутрішніх справ, що додається.

1.3. Положення про комісію зі звірення порядку обліку адміністративних правопорушень районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організувати вивчення з особовим складом цього наказу, за результатами в місячний строк прийняти заліки та забезпечити виконання цього наказу.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС України: від 22 лютого 2001 року N 185 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2001 року за N 272/5463, від 11 березня 2002 року N 254 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом МВС України від 22.02.2001 N 185", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 року за N 274/6562, від 05 червня 2004 року N 620 "Про внесення змін до наказу МВС України від 22.02.2001 N 185", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за N 714/9313.

4. Скасувати наказ МВС України від 18 жовтня 2002 року N 1038 "Про затвердження Типових положень про комісію з контролю за станом дотримання законності в адміністративно-правозастосувальній діяльності в органах внутрішніх справ і комісію із звірення порядку обліку адміністративних правопорушень у міськрайлінорганах внутрішніх справ".

5. Головному штабу МВС України (Березан В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В. І.

7. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.


Міністр
генерал внутрішньої служби України                                                                                                 В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Генерального
прокурора України                                                                                                                           Г. Середа


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04.10.2013 N 950

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за N 1829/24361

Інструкція
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України
I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення в органах внутрішніх справ України матеріалів про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також визначає порядок контролю за дотриманням законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

1.2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 (Положення N 383/2011), Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (Постанова N 1363).
II. Посадові особи органів внутрішніх справ України, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення

2.1. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративні затримання, протоколи вилучення речей і документів, протоколи огляду речей та особистого огляду, отримувати пояснення від осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків мають право працівники органів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання.

2.2. Протоколи про адміністративні корупційні правопорушення складають працівники підрозділів боротьби з організованою злочинністю МВС України.

2.3. Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративне стягнення мають право:

начальники органів внутрішніх справ та їх заступники; начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ - за адміністративні правопорушення, визначені абзацом першим пункту 1 частини другої статті 222 КУпАП;

начальники лінійних пунктів міліції, інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил, - за адміністративні правопорушення, визначені абзацом другим пункту 1 частини другої статті 222 КУпАП;

начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівняних до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції - за адміністративні правопорушення, визначені абзацом третім пункту 1 частини другої статті 222 КУпАП.
III. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

3.1. При вчиненні адміністративного правопорушення особами, які досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (далі - ОВС) складають протокол про адміністративне правопорушення.

3.2. З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено до ОВС (адміністративного будинку ОВС, приміщення громадського пункту охорони порядку, дільничного пункту міліції).

3.3. Відомості стосовно осіб, які вчинили адміністративні правопорушення та яких доставлено до адміністративного будинку ОВС, фіксуються в Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених за формою, наведеною в додатку 14 до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28 квітня 2009 року N 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за N 786/16802.

3.4. Відомості стосовно осіб, які вчинили адміністративні правопорушення та яких доставлено до громадських пунктів з охорони громадського порядку, дільничних пунктів міліції (далі - доставлені особи), фіксуються в журналі обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (додаток 1).

Перебування доставленої особи в громадському пункті з охорони громадського порядку не може тривати більш як одну годину згідно з частиною дев'ятою статті 259 КУпАП.

3.5. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 2) складається на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер.

3.6. Усі реквізити протоколу заповнюються чорнилами чорного або синього кольору, крім гелевих, розбірливим почерком, державною мовою.

3.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

3.8. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3.9. При складанні протоколу зазначаються:

дата і місце його складення (число, місяць, рік, населений пункт, географічна точка);

посада, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (зазначаються повністю (без скорочення) її прізвище, ім'я та по батькові; число, місяць і рік народження; місце народження; місце проживання; місце реєстрації; найменування підприємства, установи, організації, де працює (її посада) або навчається особа; документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі й назва ОВС, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали); відомості щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності впродовж року (за наявності));

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення (суть адміністративного правопорушення повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол);

частина відповідної статті та стаття КУпАП, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, місця проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3.10. Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, місце його проживання або найменування підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження і розмір заподіяної внаслідок адміністративного правопорушення матеріальної шкоди).

3.11. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

3.12. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, у ньому робиться запис про це.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

У разі коли особа, стосовно якої складається протокол, не володіє українською мовою, протокол складається за участю перекладача.

3.13. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті вчиненого адміністративного правопорушення письмове пояснення, яке підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

3.14. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

3.15. До протоколу долучаються інші матеріали про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновок експерта, речові докази, протокол про вилучення речей і документів, рапорти посадових осіб, а також інші документи).

3.16. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається стосовно кожної особи окремо.

3.17. Протокол та матеріали про адміністративне правопорушення протягом доби надаються посадовій особі, уповноваженій розглядати справу про адміністративне правопорушення.

3.18. У разі вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років протокол складається стосовно одного з батьків неповнолітнього або особи, яка їх замінює, відповідно до частини третьої статті 184 КУпАП.

У разі вчинення неповнолітньою особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190 - 195 КУпАП, протокол складається стосовно цієї особи.

3.19. Протоколи про адміністративні корупційні правопорушення складаються уповноваженими посадовими особами з урахуванням вимог підпункту 2.4.2 пункту 2.4 розділу II Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства оборони України, Державної судової адміністрації України від 22 квітня 2013 року N 52/394/172/71/268/60.

Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем учинення корупційного правопорушення.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надсиланням його до суду надсилає прокуророві, до органу державної влади, до органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

3.20. Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП.
IV. Складання протоколу про адміністративне затримання та оформлення матеріалів

4.1. З метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

4.2. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративні правопорушення, визначені пунктом 1 частини другої статті 262 КУпАП, проводиться уповноваженими посадовими особами ОВС.

4.3. Протокол про адміністративне затримання (додаток 3) особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, складається відповідно до статті 261 КУпАП.

4.4. Протокол про адміністративне затримання складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер.

4.5. Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються розбірливим почерком.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписано особою, щодо якої його складено.

4.6. У протоколі про адміністративне затримання зазначаються:

дата і місце його складення (число, місяць, рік, назва населеного пункту);

посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові);

відомості про особу затриманого (прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення), число, місяць, рік народження, фактичне місце проживання);

час і мотиви затримання (зазначаються найменування ОВС, куди доставлено особу, яка скоїла адміністративне правопорушення; його місцезнаходження; число, місяць, рік, а також час доставляння; частина статті та стаття КУпАП, якими передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинене адміністративне правопорушення, а також мотиви затримання (припинення адміністративного правопорушення; інші заходи впливу; складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим; забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи)).

4.7. Під час складання протоколу про адміністративне затримання посадова особа, що здійснює адміністративне затримання, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП.

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), частини п'ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" та пунктів 2 (Постанова N 1363), 10 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб (Постанова N 1363), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (далі - Порядок), під час складання протоколу про адміністративне затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, роз'яснюється її право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

4.8. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

4.9. Відповідно до частини другої статті 261 КУпАП про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Про це в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, зазначаються число, місяць, рік та час, кого повідомлено і в який спосіб.

За неможливості поінформувати родичів та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення про це робиться відповідний запис затриманої особи та посадової особи, яка склала протокол про адміністративне затримання, із зазначенням поважних причин.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляють його батьків або осіб, які їх замінюють. У протоколі про адміністративне затримання зазначається час, дата повідомлення, кого повідомлено і в який спосіб.

4.10. Відповідно до частини першої статті 263 КУпАП адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше ніж три години.

Відповідно до частини третьої статті 263 КУпАП осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

4.11. Перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлених до чергової частини ОВС у службовому приміщенні, куди доставлено особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до статті 264 КУпАП уповноваженою на те посадовою особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї самої статі проводиться особистий огляд і огляд речей.

Огляд речей, ручної кладі та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є.

4.12. Огляд речей може проводитися уповноваженими на те посадовими особами ОВС при вчиненні затриманим адміністративного правопорушення.

Про проведення особистого огляду й огляду речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання, де зазначаються:

прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих;

перелік речей, що оглядаються, та предметів одягу, що знаходяться на особі на час її затримання;

відомості щодо наявності або відсутності у затриманої особи тілесних ушкоджень. Якщо виявлено тілесні ушкодження (синці, подряпини, різані рани тощо), потрібно зазначити, на яких саме частинах тіла вони є.

У випадку, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі зазначаються час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого закладу охорони здоров'я направлено затриманого.

4.13. При надходженні від затриманої особи під час проведення особистого огляду, огляду речей скарг чи зауважень у протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис із зазначенням їх суті.

4.14. Проведення особистого огляду й огляду речей із зазначенням у протоколі про адміністративне затримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

4.15. Коли затриману особу звільнено з місця її перебування, в протоколі про адміністративне затримання зазначаються:

дата, час і підстави звільнення затриманої особи;

речі, предмети або документи, які повернуто їй при звільненні;

за наявності зауважень та скарг на дії працівників ОВС робиться відповідний запис із зазначенням їх суті.

4.16. Згідно зі статтею 265 КУпАП речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами ОВС. У протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, які саме речі, предмети, документи вилучено в затриманого, зазначаються їх індивідуальні ознаки, номери, місце та обставини їх виявлення.

4.17. Вилучені речі та документи зберігаються відповідно до Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року N 17 (Постанова N 17).
V. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

5.1. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, визначених статтею 247 КУпАП.

5.2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються уповноваженими посадовими особами ОВС, визначеними пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції.

5.3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відповідно до статті 276 КУпАП.

5.4. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені частиною першою статті 268 КУпАП та статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України.

5.5. Справа про адміністративне правопорушення відповідно до частини першої статті 268 КУпАП розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце й час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

5.6. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються у строки, визначені статтею 277 КУпАП.

5.7. Уповноважені посадові особи ОВС при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішують питання, визначені статтею 278 КУпАП.

5.8. Уповноважена посадова особа ОВС розглядає справу про адміністративне правопорушення відповідно до статей 279, 280 КУпАП.
VI. Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення

6.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа ОВС, визначена пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції, відповідно до статті 283 КУпАП виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток 4).

6.2. Бланк постанови у справі про адміністративне правопорушення (далі - постанова) заповнюється розбірливим почерком. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена. У разі допущення порушень при оформленні постанови заповнений бланк постанови вважається зіпсованим.

6.3. У постанові зазначаються:

найменування органу (посадової особи), який виніс постанову;

дата розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

опис обставин, установлених при розгляді справи;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення;

прийняте у справі рішення.

Після слова "УСТАНОВИВ" з абзацу зазначаються:

число, місяць, рік, час та місце вчинення адміністративного правопорушення;

прізвище та ініціали правопорушника;

обставини і суть правопорушення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи;

частина та номер статті КУпАП, які передбачають відповідальність за це адміністративне правопорушення.

Після слова "ПОСТАНОВИВ" уповноважена посадова особа ОВС з урахуванням та зазначенням обставин, що пом'якшують (стаття 34 КУпАП) чи обтяжують (стаття 35 КУпАП) відповідальність за адміністративне правопорушення, зазначає прийняте у справі рішення.

У випадках, коли в особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, вилучалися речі, документи, постанова повинна містити вирішення питання про вилучені речі, документи, а також інформацію про порядок і строк її оскарження.

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

6.4. У справі про адміністративне правопорушення посадова особа, яка її розглядає, відповідно до статті 284 КУпАП виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП;

про закриття справи.

6.5. Відповідно до статті 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).

6.6. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 5) виноситься за наявності обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 247 КУпАП.

6.7. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності, а матеріали передаються на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178 - 180 КУпАП, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, або громадська організація повинні не пізніш як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який надіслав матеріали (стаття 21 КУпАП).

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням (стаття 22 КУпАП).

6.8. Постанова відповідно до статті 285 КУпАП оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи.

Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої цю постанову винесено. Копія постанови, завірена в установленому порядку, вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто під підпис. У постанові зазначається дата її вручення і ставиться підпис правопорушника. У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

Копія постанови в той самий строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання. У постанові зазначається дата вручення постанови і ставиться підпис особи, яка її отримала.

6.9. Особа, щодо якої винесено постанову у справі про адміністративне правопорушення, може її оскаржити в порядку, визначеному статтею 288 КУпАП, та в строк, визначений статтею 289 КУпАП.

6.10. Відповідно до статті 293 КУпАП уповноважена посадова особа ОВС, визначена пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції, при розгляді скарги або подання прокурора на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без змін, а скаргу або подання прокурора - без задоволення (додаток 6);

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд (додаток 7);

скасовує постанову і закриває справу (додаток 8);

змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено (додаток 9).
VII. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

7.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

7.2. Контроль за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень здійснюється уповноваженими посадовими особами ОВС, визначеними пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції.

7.3. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурора - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

7.4. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов'язаний надати платіжний документ (його копію) про сплату штрафу до ОВС, посадовою особою якого винесено постанову.

Платіжний документ (його копія) про сплату штрафу підшивається до справи про адміністративне правопорушення.
VIII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

8.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання друкуються із зазначенням відповідних серії та номера (додаток 10).

8.2. Забезпечення ОВС бланками та журналами, передбаченими цією Інструкцією, здійснюється департаментом матеріального забезпечення МВС України.

8.3. Облік використаних бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (додаток 11).

8.4. Складені протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання реєструються впродовж доби в журналі обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 12).

8.5. В ОВС журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання і журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання ведуться працівником, який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

8.6. Облік адміністративних правопорушень в електронному вигляді здійснюється на підставі інформаційної картки про адміністративне правопорушення відповідно до Інструкції з обліку адміністративних правопорушень, затвердженої наказом МВС України від 07 листопада 2012 року N 1017, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 року за N 2021/22333.

8.7. Справи про адміністративні правопорушення разом з протоколами про адміністративне затримання (у разі їх складення), сторінки яких нумеруються, прошиваються, зберігаються в металевих сховищах ОВС за місцем прийняття рішення протягом трьох років.
IX. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

9.1. Організація контролю за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в ОВС здійснюється начальниками ОВС.

9.2. Контроль за додержанням вимог ведення журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання та їх використанням покладається на керівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС, а де відсутні такі посади - така особа визначається начальником ОВС.

9.3. Безпосередній контроль за дотриманням уповноваженими посадовими особами законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення покладається на заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ОВС.


Начальник Головного штабу
МВС України
генерал-майор міліції                                                                                                                     В. М. Березан

Вопросы по трудоустройству по тел.(063) 172 73 98

Наши контакты: Украина, 83017, город Донецк; тел. (095) 630 35 55; факс (062) 385 88 38; e-mail: nkvd.dn.ua@gmail.com